Pakem

Aturan Média Dopokan Seporété

Sugeng rawuh luur! Seporété seneng pisan wis bisa mélu urun sumbangsih sedermané kanggo budaya Jawa, khususé kanggo tlatah Penginyongan utawa Banyumasan.

Sapa baé sing nganggo layanan Seporété, kuwé artiné rika wis setuju maring Pakem lan Privasi sing ana neng Seporété.

Seporété ora nduwéni afiliasi karo layanan média sosial liyané. Mulané sapa baé sing nganggo layanan Seporété kudu manut maring Aturan Privasi layanan Seporété — sing bisa baé ana bédané karo klalusul-klausul aturan sing ana neng Pakem kiyé.

Sing kudu dicatet, Seporété ora nduwéni tanggung jawab maring konten lan laku pengguna neng layanan wéb lan aplikasi Seporété.

Tulung diperhatikna bedané Kontén Pengguna karo Kontén Seporété. Kontén Pengguna yakuwé kabéh catetan, tulisan, komentar, téks, vidio, lan matéri liyané sing dipasang neng Pengguna. Kontén Seporété yakuwé kabéh unggahan utawa tayangan sing digawé neng pihak Seporété.

Kabéh kontén Seporété sing dipublikasikna neng Média Dopokan Seporété digawé khusus kanggo kepentingan Seporété, utamané kanggo awéh informasi maring Pengguna.

Aturan Ngganggo Média Dopokan Seporété

1. Aja aweh informasi privat. Aja awéh informasi pribadi apa baé neng aréa publik Média Dopokan Seporété. Aja ngaplod foto KTP, foto KK, nomer rékening utawa data keuangan liyané lan informasi pribadi, sing ana hubungané karo rika utawa wong liya.

Kaitané karo Média Dopokan Seporété, pihak Seporété ora tau njaluk informasi pribadi kayadené KTP, KK, nomer rékening, utawa informasi sénsitif liyané neng aréa publik.

2. Aturan babagan kontén pengguna. Kabéh pengguna nduwéni kewajiban nggo njaga laku sing sopan neng Média Dopokan Seporété. Tulung réwangi Seporété ben dadi sarana komunikasi sing séhat lan nyaman kanggo sapa baé.

Rika ora olih nayangna kontén sing: (a) nduwéni sifat ngancem, nglécéhna utawa ora sopan; (b) durung ana buktiné, palsu, hoax, ana unsur fitnah lan nglomboni; (c) ngemu sifat saru, jorok, kasar, lan diskriminatif; (d) ngemu promosi, iklan, permohonan, utawa penawaran nggo tuku utawa adol produk utawa layanan apa baé sing ngelanggar hukum ;(e) nyalahi utawa nglanggar hak cipta, mérek dagang, rahasia dagang, hak publisitas, hak privasi, lan hak kepemilikan liyané; (f) ngelanggar kerahasiaan utawa perjanjian kontrak liyané, lan jaminan fidusia; (g) dimaksudna nggo gawé rugi utawa ngganggu perangkat lunak, perangkat keras, utawa jaringan apa baé; (h) dimaksudna nggo gawé bahaya keamanan wéb lan aplikasi Seporété; (i) nyalahi aturan utawa ilégal; (j) ora nduwé hubungan karo topik-topik sing disajikna neng Média Dopokan Seporété; (k) gawe kacau keamanan lokal, régional, nasional, keamanan lan kenyamanan umum, ngancurna rukuné masyarakat, nyatakna perang, térorisme, nggawé konflik neng masyarakat, étnik lan agama; utawa (l) mbocorna rahasia negara, rahasia militér, keamanan, ékonomi, urusan luar negeri lan rahasia-rahasia liyané kaya sing diatur neng hukum lan perundang-undanganan sing berlaku.

Seporété nduwéni hak, sing kaya dijelasna neng Aturan Privasi, kanggo mbusek kontén apa baé, ngelaporna kabéh rupa penyalahgunaan lan kondisi terkait maring pihak sing nduwéni kewenangan, lan gawé tindakan sing pas maring pengguna sing -miturut keyakinané Seporété- wis ngelanggar Pakem Média Dopokan kiyé.

3. Gunakna kontén Seporété sing bener. Matéri kontén neng Média Dopokan Seporété yakuwé duwéké Seporété. Merujuk maring Média Dopokan Seporété kiyé, rika bisa nikmati kontén kanggo dikonsumsi pribadi, ning dudu nggo keperluan komersial. Kabéh hak cipta neng Media Dopokan Seporété, mbuh kuwe neng wéb utawa aplikasi, mutlak nduwéké Seporété. Rika ora olih nyalin,ngilangna, mutarbalikna, modifikasi, ngréfléksikna, ndistribusikna utawa publikasikna Média Dopokan Seporété, mbusek idéntitas kepemilikan sekang Média Dopokan Seporété, utawa nggunakna Média Dopokan Seporété kanggo tujuan komersial. Rika kudu mandeg ngaksés lan nganggo Média Dopokan Seporété angger rika ngelanggar Pakem Média Dopokan Seporété kiyé, utawa berdasarkan permintaan sekang Seporété.

4. Izin nggo nenggunakna kontén pengguna. Angger rika masang kontén apa baé neng Média Dopokan Seporété, rika pada baé wis awéh izin maring kabéh pengguna sing nduwéni sifat non-éksklusif, berlaku nang ngendi baé, bébas sekang royalti, selawasé, ora bisa dibatalna, bisa disublisénsikna sepenuhé, lan bisa dipindahtanganna, nggo ngasilna maning, ndistribusikna, nunjukna lan nampilna, nggawé turunan karya,
ngadaptasi, modifikasi, lan mertahana, nganalisa, nggunakna lan ngéksploitasi kontén neng format macem-macem utawa média sing siki wis dikenal, utawa bar kuwé arep dikembangna, lan nggo tujuan apa baé, termasuk tujuan promosional kaya téstimonial. Rika nyadari déné rika nduwéni hak nggo awéh izin kiyé, lan rika ngakoni déné Seporété ora bakal nduwéni kewajiban kanggo ngerahasiakna utawa awéh jaminan fidusia maring kontén apa baé.

Rika setuju angger Seporété nduwéni hak nggo ngumpulna, nganggo, nggunakna informasi pribadi neng Média Dopokan Seporété, sesuai sing ana neng Aturan Privasi Seporété (https://seporete.com/terms/privacy-policy).

5. CATATAN-CATATAN SING PRELU DIPERHATIKNA. MEDIA DOPOKAN SEPORETE DIGAWE "APA ANANE" ORA NGANGGO PERNYATAAN UTAWA JAMINAN SEKANG PIHAK NGENDI BAE, MBUH KUWE TERSURAT, TERSIRAT, UTAWA SING DINYATAKNA NENG UNDANG-UNDANG. SEPORETE ORA BAKAL TANGGUNG JAWAB ANGGER ANA KERUGIAN, KERUSAKAN UTAWA KASUS APA BAE NENG PIHAK PENGGUNA, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, KHUSUS, GANTI RUGI KANGGO HUKUMAN, EWANDENE KEMUNGKINANANE WIS DIEMUTNA NENG NGAREP; KANGGO KABEH KERUGIAN SING DISEBABNA NENG KONTEN PIHAK KETIGA; UTAWA KERUGIAN APA BAE SING NGLEWIHI TOTAL BIAYA SING KUDU DITOKNA, ANGGER ANA, NGGO NGGUNAKNA MEDIA DOPOKAN SEPORETE.

6. Pelaporan Pengaduan. Angger rika nduwé keyakinan angger ana kontén neng Média Dopokan Seporété sing ngelanggar Pakem Média Dopokan Seporété, rika bisa ngelaporna akun sing bersangkutan maring Seporété bén mbusek kontén utawa mblokir akun.

7. Perubahan Pakem lan Aturan Média Dopokan Seporété. Seporété nduwéni hak nggo ngubah, mbusek utawa awéh pembatasan aksés pengguna, kapan baé lan ora kudu nganggo pemberitahuan lan pertanggung jawaban, SEPORETE UGA NDUWENI HAK KANGGO NGUBAH PAKEM & ATURAN MEDIA DOPOKAN KIYE KAPAN BAE KARO NYAMPEKNA PEMBARUAN UTAWA NYEDIAKNA PEMBERITAHUAN SING LAYAK MARING rika; ANGGER rika NGELANJUTNA NGGO NGGUNAKNA MEDIA DOPOKAN SEPORETE, rika NYETUJUNI DENE PENGGUNAAN MEDIA DOPOKAN SEPORETE SETERUSE BAKAL TUNDUK MARING ATURAN MEDIA DOPOKAN SING WIS DIPERBARUI.

8. Ora olih ana pengguna sekang njaba Indonesia. Ewandene Konten Pengguna bisa dideleng neng sapa bae sekang ngendi bae/yurisdiksi, Seporete mung nrima konten Pengguna sekang penduduk Indonesia. Seporete nduweni hak nggo njaluk bukti kependudukan sekang pengguna sapa bae.

KONTEN PENGGUNA ORA DITUJUKNA NGGO DISEBARNA UTAWA DINGGO NENG INDIVIDU UTAWA ENTITAS NENG YURISDIKSI UTAWA NEGARA NGENDI BAE SING PENYEBARANE BERTENTANGAN KARO KETENTUAN HUKUM LAN PERUNDANG-UNDANGAN SING BERLAKU NENG NEGARA SING BERSANGKUTAN.


9. Liyane. Pakem Média Dopokan kiyé isiné mung ditambahna, lan ora ngganti, modifikasi utawa ngembangna Pakem lan Aturan Privasi Média Dopokan Seporété.

Angger rika nganggo Média Dopokan Seporété atas nama organisasi, rika uga setuju karo sarat lan ketentuan Média Dopokan Seporété atas nama organisasi.

Rika ngakoni déné rika kelebu neng umur sing pantes miturut hukum kanggo nyetujuni Pakem lan Aturan Privasi Média Dopokan Seporété, utawa, wong tuwane utawa waliné rika wis setuju maring Pakem lan Aturan Privasi kiyé atas namané rika.

Angger rika duwé pitakonan sing ana kaitané karo Pakem Média Dopokan Seporété, rika bisa ngirimna pesen maring Média DopoKan Seporété liwat email admin@seporete.com utawa liwat Form Kontak.