Privasi

Seporété kuwé apa?

Seporété yakuwé platform média sosial online. Seporété digawé bén kabéh pengguna sing pada nduwéni akun bisa interaksi bareng nganggo fitur sing wis disediakna. Modél interaksiné kayadéné awéh réaksi, awéh komentar, uga mbagikna postingan.

 

Data apa baé sing dikumpulna?

Seporété ngumpulna data pengguna kayadéné jeneng, alamat, username, layang éléktronik utawa email, lan sakpituruté. Data-data mau dikumpulna sekang form pendaftaran sing diisi nalikané pengguna gawé akun.

Kepriwé Seporete nggunakna datané?

Data pengguna digunakna kanggo awéh informasi sing rélévan maring pengguna. Misalé baé kayadéné data lokasi, digunakna bén pengguna bisa olih rékomendasi daftar pengguna liya sing pérek karo dhéwéké. Seporété uga nggunakna data pengguna kanggo nampilna iklan. Iklan sing tampil, disesuaikna karo rikués utawa permintaan pemasang iklan.

 

Kapan Seporété mbagikna data pengguna?

Seporété nganggep data pengguna kayadéné amanat sing kudu dejaga. Mulané Seporété tansah ngupayakna priwé supaya data pengguna kesimpen aman lan ora bisa diaksés sapa baé. Salah siji menu neng profil pengguna ana sing jenengé Privasi, pengguna bisa nyétting dhéwék priwé pengaturan sing pas kanggo dhéwéké kanggo njaga privasi. Uga ana fasilitas blokir bén pengguna bisa bébas nentukna endi sing nyaman kanggo awaké dhéwék.

 

Neng ndi Seporété nyimpen lan mrosés data pengguna?

Seporété nyimpen data personal pengguna neng pusat data pihak ketelu, sing biasa disebut wéb hosting. Wéb hosting kiyé nyediakna kapling space kanggo ngesogna data, termasuk awéh layananan nggo ngamana wéb Seporété. Data pengguna diprosés neng sérver wéb hosting lan datané kabéh pengguna disimpen neng layanan Cloud Storage Space.

 

Kepriwé carané Seporété ngamana data pengguna?

Seporété terus ngupayakna priwé carané bén situs lan aplikasi Seporété tetep aman. Salah sijiné carané yakuwé nglakokna pemeriksaan rutin mbok menawa ana celah keamanan utawa bug sing bisa marakna data pengguna bocor. Seporété uga nganakna backup data harian kanggo jaga-jaga sapa ngerti ana kedadian sing ora disangka-sangka.

Sepira suwéné data pengguna disimpen?

Seporété ora nduwéni patokan wektu tekan kapan nyimpen data pengguna. Merga kabéh mau diserahna maring pengguna dhéwék. Angger akun pengguna aktif, berarti data tetep ana neng pusat data Seporété. Pengguna bisa mbusek akuné kapan baé dhéwéké kepéngin. Angger pengguna mbusek akuné, otomatis kabéh data pengguna bakal dibusek sekang pusat data Seporété.

Hak Seporété kaitané karo data pengguna

Seporété tetep ngurmati hak pengguna kanggo ngaksés lan ngontrol data pribadiné. Kabéh pengguna tetep bisa ngaksés lan ngédit datané dhéwék kapan baé. Ning sing kudu dicatet, Seporété nduwéni hak nggo nggunakna data pengguna kanggo urusan sing nggampangna rékomendasi maring pengguna liyané. Kayadéné nggo nampilna iklan sing rélévan, utawa nemokna jaringan kekancanan antar pengguna.

 

Teknologi apa baé sing dienggo Seporété

Seporété digawé karo basa pemrograman dinamis sing dikolaborasikna karo basis data. Seporété ora mung wéb sing butuh browser kanggo ngakses. Ning Seporété uga ana aplikasi Android. Rika bisa download aplikasi Seporété neng Playstore.

 

Kepriwé carané ngontak Seporété?

Rika bisa ngontak Seporété liwat layang éléktronik (email) admin@seporete.com utawa liwat Form Kontak sing wis disediakna.